František Ružička - Montáž TZB
Bočná 30/2
940 01  Nové Zámky
Slovensko (Slovakia)

Telefón/fax:+421 35 6416 185
Mobil:+421 903 443 689
E-mail: montaz@fruzicka.sk

Poznámka:
Nakoľko sú naši pracovníci väčšinou v teréne, môže byt odpoveď na email oneskorená.
V súrnych prípadoch preto použite mobilný kontakt.